Usein Kysytyt Kysymykset - UKK

Mietityttääkö jokin? Et varmasti ole ensimmäinen, joka pohtii samaa asiaa. Olemme koonneet tänne vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.

Yleistä opetusluvasta / UKK

Vastauksia opetuslupalaisia askartaneisiin kysymyksiin. Pyrimme parhaamme mukaan pitämään tiedot ajantasalla.

Opetusluvalla voi antaa pakollisen opetuksen ajotunnit (10h). Ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus (Turvallisuuskoulutus EAS) ennen ajo-opetuksen aloittamista ja riskientunnistamiskoulutus (Riskikoulutus RTK) ennen ajokoetta tulee hankkia autokoulusta tai muulta viranomaisen hyväksymältä kouluttajalta.

Ajotunteja voi toki antaa myös enemmän. Teorian opiskelusta ei ole säädetty erikseen.

Seuraavia pakollisia koulutuksia ei voi antaa opetusluvalla:

Nämä tulee suorittaa autokoulusta tai muulta viranomaisen hyväksymältä kouluttajalta.

Oppilas saa aloittaa harjoittelun jo 16-vuotiaana.

Aloitusikä on sama myös jos oppilaalla on ikäpoikkeuslupa. Lue lisää ikäpoikkeusluvasta>

Opetuslupaa haetaan Ajovarman palvelupisteessä.

Mukaan tarvitset:

 • Henkilöllisyystodistus
 • Ajokortti, jos se on myönnetty muussa EU- tai ETA-maassa.

Opetuslupahakemuksen saat paikan päältä, jossa se täytetään ja allekirjoitetaan.

Opetuslupahakemusta ei tarvitse jättää palvelupisteelle henkilökohtaisesti, eikä molempien opettajaksi hakevien (jos useampi kuin yksi) tarvitse olla paikalla, kunhan toiselta hakijalta on valtakirja. Hakemuksen voi myös saattaa vireille esimerkiksi opetettava tai muu asiamies valtakirjalla tai toimittamalla Ajovarmaan allekirjoitetun hakemuslomakkeen. Valtuutetun henkilöllisyys tarkistetaan.

Opetuslupahakemus maksaa 36€ (1.1.2022 alkaen).

Opetusajoneuvo voi olla lähes mikä tahansa B-ajokortilla ajettava auto, jonka rakenteellinen nopeus on vähintään 100 km/h.

Ratin on oltava oikeanpuoleisen liikenteen mukaisesti auton vasemmalla puolella ja auton normaalirakenteinen.

Opetuslupaoppilaan tulee hakea ajokorttilupaa ennen kuljettajantutkinnon suorittamista. Luvan tulee olla voimassa varattaessa aikaa kokeisiin. Ajo-opetuksen voi kuitenkin aloittaa jo ennen ajokorttiluvan hakemista.

Oppilaan ajokorttilupahakemuksen voi täyttää myös Traficomin sähköisessä asiointipalvelussa, jos oppilaalle ei ole aikaisempaa ajokorttia.

Ota mukaan:

 • Henkilöllisyystodistus (Esim. passi)
 • Kaksi passivalokuvaa* 

Kannattaa hakea opetuslupaa ja ajokorttilupaa samalla käynnillä Ajovarmassa.

*Uusia passikuvia ei kuitenkaan tarvita, jos hakijalla on ennestään aikaisintaan vuonna 2013 saatu ajokortti tai jos on enintään viisi vuotta vanha passi tai henkilökortti. Tällöin kuvat löytyvät valmiiksi poliisin tietokannasta.

Jos opetusluvan myöntämisen edellytykset täyttyvät, opetuslupakortti postitetaan hakijalle kotiin noin neljän viikon kuluessa luvan hakemisesta.  Huom! Myös mahdollista vastaanottaa sähköpostilla.

Jos lupaa ei voida myöntää tai hakijalta tarvitaan lisätietoa, Traficom on yhteydessä luvan hakijaan.

Yleisin tapa on vastaanottaa opetuslupakortti sähköpostilla. Opetuslupakortti tulee tulostaa ja pitää aina ajo-opetuksessa mukana.

Jos olet valinnut sähköpostin sijaan toimitustavaksi postin, kannattaa sinun odottaa, kunnes saat kortin postissa ennen kuin aloitat ajo-opetuksen.

Opetuslupakortti, ajokortti tai todistus suoritetusta turvallisuuskoulutuksesta (EAS), jos sellainen vaaditaan (eli kyseessä on ensimmäinen ajokortti).

Opetuslupa on voimassa luvalle merkityn määräajan, mutta korkeintaan siihen saakka, kun opetettava tai kahdesta opetettavasta jälkimmäinen on suorittanut kuljettajantutkinnon hyväksytysti. Henkilöauton opetuslupa myönnetään 3 vuodeksi ja aikaisintaan 2 vuotta ennen kuin opetettava täyttää 18 vuotta.

Opetuslupaa myönnettäessä tarkistetaan jokaisen hakijan henkilökohtaiset ominaisuudet ja ne voivat muodostua esteeksi luvan myöntämiselle.

Opetuslupa voidaan myöntää, kun 

 • Opetettava on täyttänyt 16 vuotta.
 • Opettaja on täyttänyt 25 vuotta.
 • Opettajalla on ollut Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa annettu B-luokan ajokortti vähintään viiden vuoden
 • Opettaja ei ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa.
 • Opettaja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva opetustehtävään. Soveltuvuuden arviointi tehdään Traficomissa viranomaisrekistereistä saatavien tietojen perusteella.

Ajokorttilain mukaisesti opetusluvan hakijaa ei pidetä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan opetustehtävään sopivana, jos hän:

-luvan myöntämistä edeltäneen viiden vuoden aikana on ollut ajokiellossa rattijuopumuksen, törkeän rattijuopumuksen, törkeän liikenteen vaarantamisen tai sellaisen liikenneturvallisuuden vaarantamisen takia, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan

-viimeisen vuoden aikana ollut ajokiellossa muihin liikennerikoksiin syyllistymisen takia (esim. toistuvat liikennerikkomukset, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta)

-rikosrekisteriin tai poliisin pitämään rekisteriin sisältyvien tietojen perusteella muutoin toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton opetustehtävään.

Opetuslupia muun kuin lähisukulaisen opettamiseksi voidaan myöntää korkeintaan kolme (3) kolmen vuoden aikana. Opetuslupien määrää ei kuitenkaan ole rajoitettu, jos opettaja on opetettavan vanhempi, huoltaja, isovanhempi, sisarus, lapsi tai lapsenlapsi.

Kyllä voivat. Saman oppilaan opettamiseksi voi hakea useita opetuslupia. Niiden määrää ei ole oppilaskohtaisesti rajoitettu.

Kyllä, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

Yhdelle opetusluvalle voidaan merkitä kaksi opettajaa, jos he molemmat ovat lähisukulaisia (kuten vanhempi, huoltaja, isovanhempi, sisarus, lapsi, lapsenlapsi) oppilaille tai molemmille oppilaille. Traficom tarkistaa sukulaisuussuhteet väestötietojärjestelmästä.

Ketä tahansa.

Kuitenkin opetuslupia muun kuin lähisukulaisen opettamiseksi voidaan myöntää korkeintaan kolme (3) kolmen vuoden aikana. Huomaa, että opetuslupien määrää ei ole rajoitettu, jos opettaja on opetettavan vanhempi, huoltaja, isovanhempi, sisarus, lapsi tai lapsenlapsi.

Saat tiedon opetusluvasta Traficomilta. Kirjaudu Oma asiointi -palveluun tarkistaaksesi opetusluvan tilan.

Henkilöauton ajo-opetusta annettaessa opetuslupaopettaja on aina vastuullinen kuljettaja liikenteessä.

Mopon, mopoauton tai moottoripyörän opetusta annettaessa opetuslupaopettaja on vastuullinen kuljettaja, jos hän on mukana opetusajoneuvossa. Muutoin opetettava on vastuullinen kuljettaja.

EAS-koulutus eli turvallisuuskoulutus on neljän oppitunnin teoriakoulutus. Sen voi suorittaa joko normaaleina oppitunteina tai verkko-oppitunteina.

Se on oltava suoritettuna ennen ajo-opetuksen antamista opetusluvalla. Todistusta suoritetusta turvallisuuskoulutuksesta tulee pitää mukana ajo-opetuksessa.

Turvallisuuskoulutuksesta käytetään myös nimeä ”Ensimmäisen ajokortin suorittajan -koulutus” ja lyhennettä EAS.

Kyllä. Verkko-oppituntimme voit käydä myös englanniksi. Valitse vain kieli oppimisympäristön ylävalikosta.

Ennen ajo-opetuksen aloittamista opetusluvalla.

Se kannattaa suorittaa heti aluksi ennen muuta teoriaharjoittelua.

Huom! Turvallisuuskoulutusta ei tarvitse suorittaa jos oppilaalla on jo ennestään ajokortti (esim. mopokortti).

Riskikoulutus, riskientunnistamiskoulutus tai RTK-koulutus viittaavat kaikki samaa asiaan.

RTK-koulutusta ei voi antaa opetusluvalla. Yleensä se käydään autokoulussa. 

Se sisältää neljä (4) teoriatuntia ja neljä (4) ajotuntia. Osa ajotunneista voidaan suorittaa simulaattorilla.

Koulutus sisältää mm. liukkaan- ja pimeälläajonkoulutuksen.

Kun pakollisen ajo-opetuksen 10 ajotuntia on suoritettu. Yleensä se kannattaa käydä hieman ennen ajokokeeseen osallistumista.

Kannattaa harkita riskikoulutuksen käyntiä ennen teoriakoetta sillä teoriakoe sisältää riskientunnistamiskysymyksiä. 

Todistus riskikoulutuksen suorittamisesta on esitettävä ajokokeeseen mentäessä. Teoriakokeeseen mentäessä riittää todistus turvallisuuskoulutuksen suorittamisesta.

Kannattaa lukea oppikirjaa ja tehdä teoriakoe harjoituksia. Teoriakokeeseen kannattaa mennä hyvin valmistautuneena.

Moderni oppimisympäristö lienee paras vaihtoehto suurimmalle osalle oppilaista.

Blogistamme löytyy artikkeli ”Kuinka valmistautua kuljettajantutkinnon teoriakokeeseen?”

Ajokorttin voi saada  poikkeusluvalla jo 17-vuotiaana.

Olemme koonneet kattavan tietopaketin ikäpoikkeuluvasta>

Ikäpoikkeuslupaa voi hakea nuoren ollessa 16 vuotta ja 8 kuukautta vanha.

Ikäpoikkeuslupien käsittely voi olla ruuhkautunut. Käy katsomassa tilanne Traficom sivuilta:

https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-ikapoikkeuslupaa-ajokorttia-varten

Opetuspoljin on pakollinen varuste kuljettajaopetusta annettaessa kaikissa B-, C1- ja C-luokan ajoneuvoissa sekä kevyessä nelipyörässä ja traktorissa, joissa istuinpaikat ovat vierekkäin.

Lisäksi opetuspoljin on oltava moottoripyörässä sekä sellaisessa kevyessä nelipyörässä ja traktorissa, jossa istuinpaikat ovat peräkkäin, jos opettaja tai ajoharjoittelua ohjaava on mukana ajoneuvossa.

Muista myös:

 • Lisäpeili
 • Opetuskolmio

Kaikki varusteet voit tilata täältä>>

Lyhyesti sanottuna kyllä.

Opetuspoljin on pakollinen varuste kuljettajaopetusta annettaessa kaikissa B-, C1- ja C-luokan ajoneuvoissa sekä kevyessä nelipyörässä ja traktorissa, joissa istuinpaikat ovat vierekkäin.

Lisäksi opetuspoljin on oltava moottoripyörässä sekä sellaisessa kevyessä nelipyörässä ja traktorissa, jossa istuinpaikat ovat peräkkäin, jos opettaja tai ajoharjoittelua ohjaava on mukana ajoneuvossa.

Opetuspoljin on pakollinen varuste – ajoneuvoa ei tarvitse kuitenkaan muutoskatsastaa.

Opetuspolkimen asennus riippuu polkimen mallista. Perusperiaate on kuitenkin sama lähes kaikissa poljinmalleissa. Käy katsomassa asennusvideomme siitä, kuinka Arctic Auto opetus-/lisäpoljin asennetaan. Opetuspolkimen asennus video>

Muista, että voit aina asennuttaa opetuspolkimen autohuollossa.

Ei. Ajoneuvoa ei tarvitse muutoskatsastaa.

Opetusajoneuvossa tulee kuitenkin olla:

 • Opetuspoljin
 • Lisäpeili
 • Opetuskolmio

Tilaa opetuslupavarusteet>

Autoa voi käyttää normaalisti. Ethän käytä opetuskolmiota auton takana, kun auto ei ole opetusajossa.

Opettaminen voi olla hankalaa, jos ei ole selvää ja tavoitteellista suunnitelmaa. Kannattaa harkita Opetuslupaopettajan käsikirjan ja ajo-opetusohjelman hankkimista.

Ajokortin suorittamisen hinta riippuu monesta tekijästä. Lue kattava artikkelimme koskien opetusluvan hintaa>

Henkilöauton opetuslupa myönnetään kolmeksi (3) vuodeksi. Sen voi saada kun opetettava on täyttänyt 16-vuotta.

Muiden ajoneuvoluokkien, kuten mopot (AM) ja moottoripyörät (A) opetusluvat myönnetään 9 kuukaudeksi. Tässä tapauksessa opetusluvan voi saada aikaisintaan 6 kuukautta ennen kuin oppilas täyttää kyseisen ajokortin saamisen vähimmäisiän.

Kokemuksemme perusteella kannattaa aikaa intensiiviseen opettamiseen varata noin kuusi (6) kuukautta. Tällöin ehditte rauhassa harjoitella riittävästi ja suorittaa riskikoulutuksen ennen ajokoetta.

Maksimissaan opetusta (B-ajokorttiluokka) opetusluvalla voi antaa kaksi (2) vuotta eli siitä lähtien kun oppilas täyttää 16-vuotta. Sama ikäraja koskee myös ikäpoikkeuslupaa.

Opetuslupaopetus on hyvin suosittua ja sen suosio on kasvussa.

Vuonna 2022 37% kaikista suoritetuista henkilöautonajokorteista suoritettiin opetusluvalla.

Vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla reilut 39 % kaikista suoritetuista henkilöautonajokorteista suoritettiin opetusluvalla.

Voit lukea lisää opetusluvan suosiosta blogistamme>

Kaiken kaikkiaan opetuslupalaiset pärjäävät hyvin kuljettajantutkinnossa.

Itseasiassa opetuslupalaiset läpäisevät todennäköisemmin kuljettajan tutkinnon ajokokeen ensimmäisellä yrittämällä kuin autokoulun käyneet. 64 % vs. 54 % (2023).*

*Lähde Traficom

Kyllä. Huomaa kuitenkin, että jos ajokoe ajetaan automaattivaihteisella autolla, tulee ajokorttiin merkintä, että henkilö saa ajaa vain automaattivaihteisella autolla.

Kyllä saa. Säädökset eivät estä matkustajien ottamista opetuslupalaisen kyytiin. Voitte siis harjoitella esimerkiksi mökkimatkalla.

Ajokorttilain uudistaminen on rauennut ja nykyinen laki jää voimaan.

Ehdotus ajokorttilain uudistamisesta oli tarkoitus käsitellä eduskunnassa toukokuussa 2022.

Lisää voi lukea eduskunnan sivuilta ja valtioneuvoston sivuilta.

*Päiv 19.2.2023

Etsitkö tietoa Rattiin.fi palveluista?

Vastauksia löytyy asiakaspalvelusivultamme.