Moottoripyöräkortti opetusluvalla 2023

Moottoripyöräkortti opetusluvalla

Myös moottoripyöräkortin (A1/A2 tai A) voi suorittaa opetusluvalla. Verrattuna henkilöauton ajokortin opetuslupaopetukseen se ei ole vielä yhtä suosittua, mutta mahdollista se on. Tässä artikkelissa käymme läpi vaiheet ja kustannukset moottoripyöräkortin (Ajokorttiluokat A1/A2 ja A) hankkimiseen opetusluvalla. Eli jos olette harkinneet moottoripyöräkortin hankkimista opetusluvalla tämä, artikkeli on teille.

Sisällys:

Opetusluvan suosio A-luokassa

 1. Hae ajokorttilupaa – Oppilas
 2. Hae opetuslupaa – Opettaja
 3. Teorian harjoittelu moottoripyöräkorttia varten
 4. Käsittely moottoripyöräkorttia varten opetusluvalla
 5. Ajoharjoittelu moottoripyöräkorttia varten opetusluvalla
 6. Teoriakoe
 7. Käsittely- ja ajokoe
 8. Mitä moottoripyöräkortti opetusluvalla maksaa?

Opetusluvan suosio A-luokassa

Aloitetaan kuitenkin pikaisella katsauksella opetusluvan suosioon A-luokassa. Kuten jo totesimme on moottoripyöräkortin suorittaminen opetusluvalla huomattavasti harvinaisempaa kuin henkilöautokortin suorittaminen opetusluvalla. Henkilöautokorteista noin 37 % suoritettiin vuonna 2022 opetusluvalla. Moottoripyöräkortissa vastaava luku on noin 9 %. Selvästi suosituinta opetuslupaopetus on ns. kevarikorttia (A1) suorittavien keskuudessa. Kevarikorteista noin 15 % suoritettiin vuonna 2022 opetusluvalla.

Vuonna 2022 noin 9 % kaikista moottoripyöräkorteista suoritettiin opetusluvalla.

Opetusluvalla suoritetut kuljettajantutkinnot (kpl) 2022 A-ajorttiluokat

Ikärajat

 • A1-luokan ikäraja on 16 vuotta
 • A2-luokan ikäraja 18 vuotta.
 • A-luokan ikäraja on 24 vuotta, jos ajokortti suoritetaan kuljettajantutkinnolla ensimmäisenä moottoripyöräluokkana.

Vaiheet moottoripyöräkortin suorittamiseen opetusluvalla

1. Hae ajokorttilupaa - Oppilas

Aivan ensimmäiseksi kannattaa hakea ajokorttilupaa

 • Lupa on voimassa 3 vuotta.
 • Voit hakea ajokorttilupaa Ajovarmalta tai sähköisesti Tarficomilta.
Ajoharjoittelun voit aloittaa jo ennen ajokorttiluvan myöntämistä.

2. Hae opetuslupaa – Opettaja

 • Opettajan tulee hakea opetuslupaa Ajovarmalta tai suoraan Traficomilta.
 • Jos haet opetuslupaa Ajovarman kautta kannattaa hoitaa sekä ajokorttiluvan, että opetusluvan hakemisen samalla käyntikerralla.

Lisätietoa löydät Traficomin-sivuilta.

Ajo-opetusta ei voi aloittaa ennen kuin opetuslupa on myönnetty.

 • Opettaja on täyttänyt 25 vuotta.
 • Opettajalla on ollut vähintään viiden vuoden ajan suoritettavan ajokortin luokkaa vastaava ajokortti.
 • Opettaja ei saa olla ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa.
 • Opettaja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva opetustehtävään. Lue lisää Traficomin-sivuilta.

Moottorikortin opetuslupa myönnetään yhdeksäksi (9) kuukaudeksi ja se voidaan myöntää aikaisintaan kuusi (6) kuukautta ennen kuin opetettava täyttää kyseisen ajokortin saamisen vähimmäisiän.

Opetuslupaopettajan pitää ottaa mukaan:

 • henkilöllisyystodistus ja
 • ajokortti, jos se on myönnetty muussa EU- tai ETA-maassa.

Se postitetaan sinulle. Muista pitää se mukana ajo-opetuksessa.

On myös mahdollista vastaanottaa opetuslupakortti sähköpostitse. Tässä tapauksessa voit tulostaa opetuslupakortin itse. Suosittelemme tätä koska näin saat opetuslupakortin nopeammin sillä sinun ei tarvitse odottaa sitä postissa.

3. Teorian harjoittelu moottoripyöräkorttia varten

Moottoripyörän kuljettajaopetukseen sisältyy 4 tunnin Ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus (EAS-koulutus = turvallisuuskoulutus), ellei sinulla ole jo jonkun muun moottoriajoneuvon ajokorttia (Esim. AM- tai B-ajokortti).

Muuta pakollista teoriaa ei ole.

Kuitenkin kannattaa huomioida, että nykyinen teoriakoe on melko haastava. Tämän ja yleisen liikenneturvallisuuden kannalta kannattaa teorian itseopiskeluun panostaa. Suositeltavaa on ainakin lukea moottoripyöräkirja ja harjoitella teoriakoetta varten.

 • EAS-koulutus
 • Vapaaehtoinen itseopiskelu ja teoriakokeeseen valmistautuminen
Moottoripyöräkirja opetuslupalaiselle
Moottoripyöräkirjan ja teoriakoeharjoittelun hankkiminen on suositeltavaa.
Käsittelykokeeseen kannattaa harjoitella suljetulla alueella jossa on puhdas asfalttipäällyste.
Kypäräpuhelin tai handsfree moottoripyöräsarja on suositeltava varuste ajo-opetuksessa.

4. Käsittely moottoripyöräkorttia varten opetusluvalla

Opetus aloitetaan hallintalaitteisiin tutustumisella. Käsittelykokeen tehtäviä kannattaa harjoitella tasaisessa paikassa, jossa on riittävästi tilaa turvalliseen harjoitteluun. Muuta liikennettä ei saisi olla ja alueen tulisi olla riittävän suuri. Katsokaa ettei asfaltin päällä ole irtosoraa.  Muistakaa hyvät ajovarusteet. Kypärä, ajotakki, ajohousut, ajokäsineet ja -jalkineet. Pitäkää huoli, että kypärä tulee aina kiinnitettyä oikein. Jos leukahihna on liian löysällä kypärä voi irrota päästä.

Viralliset ohjeet käsittelykoetta varten löydät täältä.

5. Ajoharjoittelu moottoripyöräkorttia varten opetusluvalla

Voit hankkia kuljettajaopetusta joko autokoulussa tai opetusluvalla tai yhdistämällä näitä molempia. Moottoripyörän kuljettajaopetukseen sisältyy vähintään 5 tuntia opetusta. Ajo-opetusta kannattaa usein antaa vähimmäismäärää enemmän.

Harjoituslupa

Kun suoritat moottoripyörän ajokorttia, voit hakea itsellesi moottoripyörän harjoituslupaa. Harjoituslupa antaa sinulle oikeuden itsenäiseen ajoharjoitteluun moottoripyörällä ennen ajokokeen suorittamista.

Moottoripyörän harjoitusluvan myöntämisen edellytykset

 1. Sinulla on voimassa oleva ajokorttilupa .
 2. Olet suorittanut vaadittavan opetuksen*.
 3. Olet suorittanut hyväksytysti suoritettavan moottoripyöräluokan teoriakokeen.
 4. Olet suorittanut hyväksytysti suoritettavan moottoripyöräluokan käsittelykokeen.
 5. Et ole ajokiellossa etkä ole lupapäätöstä edeltäneen viiden vuoden aikana ollut ajokiellossa.

* Vaadittava opetus sisältää Ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutuksen (EAS) (Ulkoinen linkki), jos hankit ajokorttia ensimmäistä kertaa sekä 4 tunnin pakollisen ajo-opetuksen opetusluvalla tai autokoulussa.

Harjoitusluvan saaminen ja voimassaolo

Saat harjoitusluvan heti mukaasi, jos hakemuksessasi on tarvittavat tiedot, liitteet ovat kunnossa ja luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. Harjoituslupaan merkitään harjoittelija ja suoritettava moottoripyöräluokka. Moottoripyörän on täytettävä suoritettavaa luokkaa koskevat vaatimukset.

Harjoituslupa myönnetään kolmeksi kuukaudeksi. Lupa voidaan myöntää uudelleen vain painavasta syystä.

Lisää tietoa harjoitteluluvasta → Traficom harjoittelulupa

Harjoituslupahakemuksen hinta 32,00€

Ajoharjoittelussa on käytettävä suoritettavan ajokortin luokkaan kuuluvaa moottoripyörää. 

Ajokorttia suorittava henkilö on ajoharjoittelun aikana vastuullinen kuljettaja.

Kyllä.

Ajo-opetuksessa käytettävä ajoneuvo on merkittävä valkoisella kolmion muotoisella tunnuksella, jonka sivun pituus on 16–25 cm

Tämän sijaan opetuskolmio voi olla myös ajokorttia suorittavan selkäosassa niin, että se on hyvin näkyvissä. (esim. keltainen/oranssi huomioliivi, jonka selässä valkoinen kolmio). Tämä on kaikkein helpoin tapa.

Keilat, radiopuhelimet/handsfree + Moottoripyöräilyyn tarkoitetut ajovarusteet

Opettaja voi ajaa oppilaan perässä moottoripyörällä tai autolla. 

 • Pakollista ajo-opetusta 5 tuntia
 • Käsittelytehtäviä kannattaa harjoitella
 • Harjoitusluvalla voi harjoitella liikenteessä itsenäisesti
 • Kuljettajan tutkintoon sisältyy käsittely- ja ajokoe
Moottoripyöräkortti opetusluvalla käsittelykoe
Käyttäkää värillisiä keiloja harjoitusten merkitsemiseen.

5. Teoriakoe

 • Kun teoria on hallussa voi varata teoriakokeen Ajovarmalta.
 • Teoriakokeeseen voit osallistua kuukautta ennen kuin opetettava täyttää kyseisen ajokortin saamisen vähimmäisiän.

Mukaan tarvitset:

 • Kuvallinen henkilöllisyystodistus
 • EAS-todistus, mikäli suoritat ensimmäistä ajokorttiasi.
 • Opetus- ja tutkintotodistus (E100) saadusta opetuksesta
 • Virallinen huoltajan suostumus, mikäli ajokortin suorittaja on alaikäinen (Hyvin todennäköistä kevarikorttia suoritettaessa😊
Mopokortti_ajovarma
Teoriakoe suoritetaan Ajovarmalla
Teoriakoeharjoittelu ohjelma
Teoriakokeeseen kannattaa harjoitella huolella

6. Ajo- ja käsittelykoe

 • Kun ajaminen alkaa olla hallinnassa kannattaa varata Ajovarmalta käsittelykoe. Huomaa, että monesti kesällä käsittelykokeisiin voi olla ruuhkaa.
 • Käsittelykokeeseen voi osallistua aikaisintaan kun opetettava on täyttänyt kyseisen ajokortin saamisen vähimmäisiän ja luonnollisesti teoriakoe tulee olla hyväksytty.
 • Jos haluat harjoitella liikenteessä harjoitusluvalla käsittelykoe tulee olla suoritettu.
 • Entäs talvi? Paikkakunnan mukaan käsittelykokeita tehdään myös talvella. Kovin suosittua se ei kuitenkaan ole. Tarkasta asia Ajovarmalta.
 • Muista ottaa kuvallinen henkilöllisyystodistus mukaan käsittelykokeeseen.
Ajokokeen kesto ja ajankäyttö
 • Kokonaiskesto 50 minuuttia josta liikenteessä ajamista vähintään 25 minuuttia.
 • Tieliikennekäyttöön hyväksytty suojakypärä asianmukaisesti kiinnitettynä, sekä ajolasit silloin, kun kypärässä ei ole visiiriä.
 • Tieliikennekäyttöön tarkoitetut polvisuojilla varustetut moottoripyöräilijän ajohousut.
 • Tieliikennekäyttöön tarkoitettu kyynärpää- ja olkapääsuojilla varustettu moottoripyöräilijän ajotakki.
 • Tieliikennekäyttöön tarkoitetut suojilla varustetut moottoripyöräilijän ajokäsineet.
 • Moottoripyöräkäyttöön tarkoitetut ajojalkineet.

Mitä moottoripyöräortti opetusluvalla maksaa?

Pakolliset kulut – Näitä ei voi välttää

Ajokorttilupahakemus 39€*

Opetuslupahakemus 36€*

Turvallisuuskoulutus (EAS) Huom! Ei jos jo aiempi ajokortti– 39,90€

Ajoharjoitteluun käytetty bensa tai sähkö Ei montaa euroa. käyt 5-10€

Teoriakoe 40€*

Ajokoe 74€*

Muut kulut

Harjoituslupahakemus 32€*

Mahdolliset passikuvat 20€

Moottoripyöräkirja – 26,90€

Teoriakoeharjoittelu – Alk. 19,99€

* Tarkastettu 4.5.2023

Huom! Jos vertailet hintoja muista, että autokouluissa kaikki viranomaiskulut tulevat yleensä kurssimaksun päälle.

Opetuslupa hinta