Kytkin vai nytkin 🤔 Kuinka opetan kytkimen käyttöä opetusluvalla?

Kytkimen ei todellakaan tulisi olla ”nytkin” vaan liikkeellelähtöjen tulisi olla pehmeitä. Tässä kirjoituksessa pureudumme kytkimen käytön opettamiseen. 

Aloittelijalle kytkimen käyttö on monesti hankalaa, koska kytkintä hallitaan vasemmalla jalalla, jolla ei yleensä tehdä tarkkoja liikeratoja. Muutama vinkki auttaa kuitenkin omaksumaan kytkimen oikeaoppisen käytön.

Kytkimen liikeradan keskellä on ns. Kytkintuntuma. Kytkintuntuma alkaa siitä, kun kytkinlevy koskettaa moottorin pyörittämään vauhtipyörään, jolloin auto hieman liikahtaa. Kytkintuntuma on n. 1/3 kytkinpolkimen liikeradasta. Kytkintuntuman yläreunassa levyt ovat puristuneet täysin kiinni toisiinsa.

Käytä kytkintä oikein
Kytkintä käytetään niin, että nilkka on jäykkä ja kantapää on irti auton lattiasta. Näin kantapää ei tartu lattiamattoon ja aiheuta äkkinykäystä. Tämä myös estää jalkaa liukumasta polkimella tahattomasti.

Kytkintuntuman alareunan tunnistaminen ja liikkeellelähtö

Seuraavan harjoitteen avulla opetuslupaoppilas oppii tunnistamaan kytkintuntuman alareunan ja lähtemään liikkeelle pehmeästi ilman nykimistä.

Harjoitusta voidaan tehostaa tekemällä harjoituksia silmät kiinni.

Aluksi on hyvä harjoitella tunnistamaan kytkintuntuman alareuna. Tunnistaminen tapahtuu näkö- kuulo- ja tuntoaistin avulla. Harjoitusta voidaan tehostaa tekemällä harjoituksia silmät kiinni, jolloin kytkintuntuma tunnistetaan kuulo- ja/tai tuntoaistilla. Olemme huomanneet tämän harjoituksen auttavan useimpia oppilaita, joilla on vaikeuksia kytkintuntuman hakemisessa.

Toimi näin liikkeellelähtöharjoituksissa:

  • Vapautetaan kytkin tuntuman alareunaan.
  • Kun kytkintuntuman alareuna on saavutettu, vapautetaan kytkintä milli kerrallaan, kunnes auto liikahtaa.  
  • Nyt kytkin pidetään pari sekuntia paikallaan, jonka jälkeen kytkin vapautetaan hyvin hitaasti tuntuman läpi kokonaan ylös.

Myös tätä harjoitusta voidaan tehostaa tekemällä harjoituksia silmät kiinni. 

Kytkimen käyttö liikkeellelähdössä
Huomaa, että kytkin jalka pidetään paikallaan noin kaksi sekuntia, kun auto liikahtaa.

Eli seuraavilla harjoituksilla päästään nykimisestä ja opitaan hallitsemaan kytkimen käyttö liikkeellelähdössä.

👉 Kytkintuntuman alareunan tunnistaminen – Tehosta tekemällä silmät suljettuina! 😌

👉 Liikkeellelähtö harjoitus – Tehosta tekemällä silmät suljettuina! 😌