Opetusluvan hakeminen 2023 – Helpot vaiheet

Opetusluvan hakeminen on helppoa

Opetusluvan hakeminen B-ajokorttia varten on helppoa. Tässä artikkelissa käymme läpi kaikki luvat, joita tarvitset opetuslupaa varten. Lisäksi perehdymme hieman opetuslupaa koskeviin rajoituksiin.

1. Opetusluvan hakeminen – Opettaja(t)

Kuinka haen opetuslupaa ja mitä se maksaa?

Opetuslupahakemus tehdään Ajovarmalle. Varaa aika opetuslupahakemuksen jättämistä varten →  www.ajovarma.fi/ajanvaraus

Mukaan tarvitset:

a) henkilöllisyystodistus ja

b) ajokorttisi, jos se on myönnetty muussa EU- tai ETA-maassa.

Opetuslupahakemuksen hinta on 36,00 € (2023)

Huom! Kannattaa hakea oppilaan ajokorttilupaa samalla. Näin selviätte yhdellä vierailulla Ajovarman toimistoon. Lisää siitä kohdassa 2.

Opetuslupahakemuksen saat paikan päältä Ajovarman toimipisteeltä, jossa se täytetään ja allekirjoitetaan. Opetuslupahakemusta ei tarvitse jättää palvelupisteelle henkilökohtaisesti, eikä molempien opettajaksi hakevien tarvitse olla paikalla, kunhan toiselta hakijalta on valtakirja. Hakemuksen voi myös saattaa vireille esimerkiksi opetettava tai muu asiamies valtakirjalla tai tuomalla Ajovarmaan allekirjoitetun hakemuslomakkeen.

Traficom

Vaihtoehtoisesti voit hakea opetuslupaa Traficomin sähköisissä palveluissa. Tässä tapauksessa hinta on 25,00 € (2023). Traficomin sähköiseen asiointiin >>

Kuka voi saada opetusluvan?

Edellytykset opetusluvan myöntämiselle:

 • Opetettava on täyttänyt 16 vuotta.
 • Opettaja on täyttänyt 25 vuotta.
 • Opettajalla on ollut Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa annettu B-luokan ajokortti vähintään viiden vuoden ajan.
 • Opettaja ei ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa.
 • Opettaja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva opetustehtävään.

Opetuslupaa myönnettäessä tarkistetaan jokaisen hakijan henkilökohtaiset ominaisuudet ja ne voivat muodostua esteeksi luvan myöntämiselle. Ajokorttilain mukaisesti opetusluvan hakijaa ei pidetä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan opetustehtävään sopivana, jos hän:

 1. luvan myöntämistä edeltäneen viiden vuoden aikana on ollut ajokiellossa rattijuopumuksen, törkeän rattijuopumuksen, törkeän liikenteen vaarantamisen tai sellaisen liikenneturvallisuuden vaarantamisen takia, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan
 2. viimeisen vuoden aikana ollut ajokiellossa muihin liikennerikoksiin syyllistymisen takia (esim. toistuvat liikennerikkomukset, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta)
 3. rikosrekisteriin tai poliisin pitämään rekisteriin sisältyvien tietojen perusteella muutoin toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton opetustehtävään.

Voiko samalla opetusluvalla olla useampi opettaja?

Samalla opetusluvalla voi olla useampi opettaja.

Seuraavien ehtojen tulee kuitenkin täyttyä:

Yhdelle opetusluvalle voidaan merkitä kaksi opettajaa, jos he molemmat ovat lähisukulaisia (kuten vanhempi, huoltaja, isovanhempi, sisarus, lapsi, lapsenlapsi) oppilaille tai molemmille oppilaille. Traficom tarkistaa sukulaisuussuhteet väestötietojärjestelmästä.

Kuinka kauan opetuslupa on voimassa?

Henkilöauton opetuslupa myönnetään 3 vuodeksi ja aikaisintaan kun opetettava täyttää 16 vuotta.

Opetusluvan voimassaolo päättyy, kun lupaan oppilaaksi merkitty/merkityt on suorittanut hyväksytysti kyseiseen luokkaan vaaditun kuljettajantutkinnon.  

Mistä tiedän, olenko saanut opetusluvan?

Opetuslupien käsittely on viime aikoina ollut hieman ruuhkautunut. Voit tarkistaa oman hakemuksesi tilanhttps://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/kuljettajatiedot-ja-ajokorttiote

Jos opetuslupaa ei voida myöntää tai hakijalta tarvitaan lisätietoa, Traficom on yhteydessä luvan hakijaan.

Kuinka saan opetuslupakortin?

Opetuslupakortti postitetaan sinulle kotiin noin neljän (4) viikon kuluessa opetusluvan hakemisesta. Muista pitää opetuslupakortti mukana ajo-opetuksessa. Jos opetusluvalla on kaksi opettajaa. molemmat saavat oman opetuslupakortin.

2. Ajokorttiluvan hakeminen - Oppilas

Kuinka ajokorttilupaa haetaan ja paljonko se maksaa?

Voit hakea ajokorttilupaa kahdella eri tavalla:

 1. Myös ajokorttilupahakemus tehdään Ajovarmalle. Varaa aika opetuslupahakemuksen jättämistä varten → ajovarma.fi/ajanvaraus

Jos haet myös opetuslupaa kannattaa tehdä se samalla käynnillä.

 1. Voit hakea ajokorttilupaa ensimmäistä ajokorttia varten sähköisesti Traficomin Ensimmäinen ajokortti -palvelusta. Palvelun käyttäminen on mahdollista, jos sinulla ei ole aikaisempaa ajokorttia Suomessa tai ulkomailla. Lue muista palvelunkäytön edellytyksistä tarkemmin Ensimmäinen ajokortti -palvelusta.
 • Oppilaan ajokorttiluvan on oltava voimassa ennen teoria- ja ajokokeen varaamista.
 • Ajo- ja teoriaopetus voidaan aloittaa jo ennen voimassa olevaa ajokorttilupaa.

Ajokorttilupahakemuksen hinta on 39,00 € (2023) 

Kuka voi saada ajokorttiluvan?

Traficom voi myöntää sinulle ajokorttiluvan, jos

 • täytät ajokorttiluokkakohtaiset ikä- ja terveysvaatimukset
 • asut vakinaisesti Suomessa tai opiskelet Suomessa ja opiskelusi on jatkunut vähintään 6 kuukautta
 • et ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa Suomessa etkä muussa EU- tai ETA-valtiossa.

B-luokan ajokorttilupa voidaan myöntää aikaisintaan kaksi vuotta ennen ikävaatimuksen täyttymistä.

Kuinka kauan ajokorttilupa on voimassa?

3 vuotta. Muista, että ajokorttiluvan tulee olla voimassa, kun osallistut teoria-, ja ajokokeeseen.

Mitä mukaan?

Ajokorttilupahakemusta varten tarvitset seuraavat liitteet:

 • Nykyinen ajokorttisi. Jos sinulle ei ole aiemmin myönnetty ajokorttia, ota mukaasi passi tai kuvallinen henkilökortti henkilöllisyytesi todistamiseksi.
 • 2 passikuvaa. Jos sinulla on kuitenkin voimassa oleva suomalainen passi tai henkilökortti, et tarvitse uusia passikuvia ajokorttia varten.
 • Lääkärinlausunto (voimassa 6 kuukautta), huomioiden kuitenkin seuraavat poikkeukset:

Huom! Hakiessasi ajokorttilupaa ensimmäistä ryhmän 1 (AM/120, AM/121, T, A1, A2, A, B ja BE) ajokorttia varten voit halutessasi antaa vakuutuksen omasta terveydentilastasi. Tällöin et tarvitse lääkärinlausuntoa hakemuksen liitteeksi.

Milloin voimme aloittaa ajo-opetuksen?

Ajo-opetuksen voi aloittaa, kun opetuslupahakemus on hyväksytty ja oppilas on suorittanut turvallisuuskoulutuksen (EAS-koulutus) jos oppilaalla ei ole aiempaa ajokorttia. Ajokorttiluvan tulee olla voimassa ennen teoriakokeen varaamista. Eli voitte aloittaa ajo-opetuksen ennen ajokorttiluvan hyväksymistä. Muista, että opetusauto tulee olla varusteltu ajo-opetusta varten.

Opetusluvan hakeminen ohje

Jos haluat perehtyä kaikkiin opetusluvan viranomaiskuluihin, käy lukemassa artikkelimme Opetusluvan hinta 2023 jos puolestaan harkitsette ajokortin hankkimista ikäpoikkeusluvalla, lue ikäpoikkeuslupa-sivumme.